Cargando...

Notal legal

AVÍS LEGAL

Aquesta pàgina Web és propietat de CIRCUIT RACING, S.L. amb NIF núm. B64005432 i domicili a CTRA NIIa Km 560 ., Castellolí, 08719, Barcelona i inscrita a el Registre Mercantil de Barcelona amb les dades d'inscripció següents: tom 38022 foli 90 fulla B 317843 inscripció 1a

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu-nos a l'e-mail: info@kartingparcmotor.com o al telèfon 931018919

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya i l'espai que comprèn la Unió Europea, quedant-hi sotmesa, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

L'accés a la nostra pàgina web per part de l'USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents al moment de l'accés, que preguem llegiu detingudament. L'USUARI al moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals dús del mateix. Si l'usuari no estigués dacord amb les presents condicions dús, haurà de abstenir-se dutilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, marques i codis font són de la nostra propietat o de tercers als quals s'han adquirit els seus drets de explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L'usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al titular.

B. CONDICIONS D'ACCÉS

L'accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre.

L'enviament de dades personals implica l'acceptació expressa per part del USUARI de la nostra política de privadesa, amb l'habilitació del check respectiu en el moment de l'enviament de les vostres dades.

L'usuari ha d'accedir a la nostra pàgina web d'acord amb la bona fe, les normes dordre públic ia les presents Condicions Generals dús. El accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers oa nosaltres mateixos.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web on es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar al vostre disposició, us comuniquem que quedem eximits de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar per la utilització d'aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de lusuari.

C. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de CIRCUIT RACING, S.L. i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de l'Usuari en tot moment i de no demanar informació innecessària. A continuació, us proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privadesa en relació amb les dades personals que demanem, explicant-li:

 • Qui és el responsable del tractament de les vostres dades.
 • Per a quines finalitats demanem les dades que us sol·licitem.
 • Quina és la legitimació per al tractament.
 • Durant quant de temps els conservem.
 • A quins destinataris es comuniquen les vostres dades.
 • Quins són els seus drets.

1. RESPONSABLE : veure dades a l'encapçalament

2. FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ dels tractaments de les dades enviades a través de:

 • Formulari de contacte.
  • Finalitat: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar les vostres sol·licituds d'informació, així com enviar-li comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, whatsApp), només si marca la casella corresponent atorgant el consentiment exprés.
  • Legitimació: El consentiment de l'usuari en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contactes i en marcar la casella d‟acceptació d‟enviament d‟informació.
  • Conservació: Un cop resolta la sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no heu generat un nou tractament, i en cas d'haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·licite la baixa dels mateixos.
 • Enviament de correus electrònics.
  • Finalitat: Contestar les vostres sol·licituds d'informació, atendre les vostres peticions i respondre les vostres consultes o dubtes. En cas de rebre la vostra Currículum Vitae, les vostres dades personals i curriculars podran formar part de les nostres bases de dades per participar als nostres processos de selecció presents i futurs.
  • Legitimació: El consentiment de l'usuari en sol·licitar-nos informació a través de l'adreça de correu electrònic o enviar-nos les vostres dades i CV per participar en els nostres processos de selecció.
  • Conservació: Un cop es contesta la vostra petició per correu electrònic, si no heu generat un nou tractament. En el cas de rebre el vostre CV, les vostres dades podran ser conservades durant 2 mesos per a futurs processos de selecció.

- Obligació de facilitar-nos les vostres dades personals i conseqüències de no fer-ho.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 18 anys, oa si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar. Els dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les vostres sol·licituds, donar-li d'alta com a usuari i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, per tant, si no ens els facilita, no podrem atendre'l correctament ni prestar-li el servei que heu sol·licitat.

En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporació o no de les vostres dades personals i altra informació a les nostres bases de dades.

3. DESTINATARIS ALS QUALS ES COMUNIQUEN LES SEVES DADES.

Les vostres dades són confidencials i no se cediran a tercers, llevat que existeixi obligació legal

4. DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS.

Qualsevol persona pot retirar el consentiment en qualsevol moment després de haver-ho atorgat, sense necessitat de justificar el motiu. En cap cas, la retirada d'aquest consentiment condicionarà l'execució del contracte o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els drets següents:

 • Sol·licitar l'accés a les vostres dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
 • Sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació del tractament en determinades circumstàncies.
 • Sol·licitar l'oposició al tractament de les vostres dades per motius relacionats amb la situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos a la normativa.
 • Altres drets reconeguts a les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la vostra adreça postal o electrònica (indicades a l'Avís Legal), indicant la referència "Dades Personals", especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l'empresa en relació amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

5. SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que hem adoptat totes les mesures de caire tècnic i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrats i evitar la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

6. ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES

És important que perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzats, ens informe sempre que hi hagi hagut alguna modificació a ells, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos.

No ens fem responsables de la política de privadesa respecte als dades personal és que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

Aquesta Política de Privadesa pot ser modificada per adaptar-les a els canvis que es produeixi a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti els seus dades mitjançant aquesta Web.

D. RESPONSABILITATS

En posar a disposició de l'usuari aquesta pàgina Web volem oferir-vos un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com als mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d'alguna manera puguin fer malbé el sistema informàtic de l'usuari.

No garantim que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda.

L'USUARI té prohibit qualsevol acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, oa definitiva, pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L'USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web i reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre portal, sent suficients per a l'exclusió d'error en aquestes, i per tant, les accepta integrament i expressament.