Cargando...
Mesures Covid 19

Mesures de seguretat i higiene a Grup Karting Castellolí

Les activitats de Karting, Paintball i Humor Amarillo son activitats a l’aire lliure i al mig de la natura en instal·lacions de grans dimensions on es respecten les distancies de seguretat entre els clients mentre realitzen l’activitat. Aquest fet juntament amb totes les mesures higièniques i de prevenció que a Grup Karting Castellolí hem adoptat, fan que el risc de contagi sigui baix i per tan pugueu gaudir de la vostra jornada a les nostres instal·lacions amb garanties de seguretat.

Mesures de seguretat i higiene a Grup Karting Castellolí
Mesures de seguretat i higiene a Grup Karting Castellolí

Mesures Generals

Neteja de mans amb Gel Hidroalcohòlic al arribar, abans i després de començar les activitats

Desinfecció de les nostres instal·lacions amb:

  • Maquina d’Ozó sota normativa Aenor UNE 400-201-94
  • Sistema UV-C
  • Desinfectant sota normatives sanitàries: UNE-EN 14476 / 13697 / 14561 /14562 / 14563 /13704

Qualsevol element de desinfecció serà aplicat davant del client si aquest ho requereix

Us obligatori de mascareta en zones comuns i en les interiors

Gestió personalitzada de cada grup

Separació i delimitació de les zones d’espera i descans

Zones d’accés i sortida separades

Organització dels clients en diferents franges horàries per evitar aglomeracions

Protocol higiènic d’actuació per part de tot el Staff

Monitors en exclusiva amb l’equipament de protecció necessària

Mesures de seguretat i higiene a Grup Karting Castellolí

Normativa d’us de les instal·lacions

Mentre estigueu a les instal·lacions, la persona el nom del qual estigui la reserva, serà l’encarregada de gestionar el seu grup segons li indiqui l’organització

Serà la única persona que pot entrar a l’oficina per la gestió de l’activitat i per tan la persona que farà el pagament conjunt

L’accés als lavabos serà individual

No estar permès el públic excepte per l’acompanyament de menors

Una vegada acabada l’activitat, els clients hauran d’abandonar les instal·lacions

Els clients hauran de respectar les distancies amb altres grups i entre ells i utilitzar mascareta

Mesures de seguretat i higiene a Grup Karting Castellolí

Mesures específiques de Karting

Neteja de mans abans d’entrar a la zona de cascs

Desinfecció per part de l’empresa dels cascs amb Ozó, Sistema UV i desinfectant segons normatives sanitàries anteriorment descrites

Equipament exclusiu per a cada grup . No s’utilitzarà material que hagi utilitzat un grup anterior si no ha estat desinfectat prèviament

Desinfecció de volants dels Karts i Kart en general amb desinfectant antivíric

Recomanem utilitzar casc propi si en teniu

Us de "sotacasc" individual per pilot

Us de mascareta obligatòria mentre es realitza la sessió de karting ( excepte si el client usa el casc propi)

Mesures de seguretat i higiene a Grup Karting Castellolí

Normativa d’us de les instal·lacions de Karting

El grup haurà d’esperar a la zona prèviament assignada per l’organització fins que un membre del Staff avisi al responsable per fer les inscripcions a recepció

Una vegada fetes totes les gestions, el grup haurà de seguir esperant a la zona indicada fins que el cap de pista l’avisi per començar l’activitat contractada

Quan un client disposi de més d’una tanda o en els formats de Gran Premi l 'organització es reserva el dret de que s'hagin de fer seguides . Amb petites pauses entre elles però sense abandonar l’hangar dels Karts ni barrejar-se amb altres grups.

En la modalitat de Super GP, l’organització es reserva el dret a realitzar les tandes en el format : 15’ de tanda Classificatòria + 15’ de Cursa per tal d’estalviar esperes innecessàries entre tandes i evitar que el grup es barregi am altres grups

El client utilitzarà els mateixos elements de protecció higiènica així com el mateix casc prèviament desinfectat en totes les tandes que realitzi

Una vegada acabada l’activitat, el grup haurà de tornar a la zona assignada i haurà d’abandona les instal·lacions

El Karting és una activitat individual a l’aire lliure de grans dimensions on es respecten les distancies de seguretat entre els clients mentre realitzen l’activitat i a la vegada aquests van amb casc, i per tan el risc de contagi és molt baix

Mesures de seguretat i higiene a Grup Karting Castellolí

Mesures específiques d’Humor Amarillo

Neteja de mans abans d’entrar a les instal·lacions i abans d’iniciar les activitats

Desinfecció de les instal·lacions, inflables etc amb desinfectant antivíric segons normatives sanitàries anteriorment descrites

Aquelles proves en el que hi hagi contacte, no es realitzaran

La piscina i proves aquàtiques, estan tractades amb clor, i per tan no existeix perill d’infecció segon indiquen les autoritats sanitàries

Equipament exclusiu per a cada grup . No s’utilitzarà material que hagi utilitzat un grup anterior si no ha estat desinfectat prèviament

Mesures de seguretat i higiene a Grup Karting Castellolí

Normativa d’us de les instal·lacions d’Humor Amarillo

El grup haurà d’esperar a la zona prèviament assignada per l’organització ,amb la mascareta , fins que un membre del Staff avisi al responsable per fer les inscripcions a recepció

Una vegada fetes totes les gestions , el grup haurà de seguir esperant a la zona indicada fins que el monitor hi vagi per iniciar l’activitat

Durant les proves, els participants hauran de mantenir les distancies de seguretat

L' organització adaptarà algunes proves per tal que hi hagi el mínim contacte possible

Els monitors mullaran els inflables amb líquid desinfectant

Una vegada acabada l’activitat, el grup haurà de tornar a la zona assignada i haurà d’abandona les instal·lacions

Mesures de seguretat i higiene a Grup Karting Castellolí

Mesures específiques de Paintball

Neteja de mans abans d’agafar l’equipament.

Desinfecció per part de l’empresa de les mascares, marcadores, proteccions etc amb Ozó i desinfectant sota les normatives sanitàries anteriorment descrites

Equipament exclusiu per a cada grup . No s’utilitzarà material que hagi utilitzat un grup anterior si no ha estat desinfectat prèviament

Oferim l’opció que el client porti la seva pròpia roba per jugar + les proteccions que li facilitem. La pintura és biodegradable i marxa al rentar la roba

En el cas de voler utilitzar un “mono” de Paintball consulteu

Zona ben diferenciada entre material desinfectat i l‘usat

Mesures de seguretat i higiene a Grup Karting Castellolí

Normativa d’us de les instal·lacions de Paintball

El grup haurà d’esperar a la zona prèviament assignada per l’organització fins que el monitor avisi al responsable del grup per fer les inscripcions a recepció

El client utilitzarà els mateixos elements de protecció per l’activitat de Paintball i protecció higiènica durant el transcurs de totes les partides de Paintball

El material de Paintball no es podrà compartir ni barrejar amb el dels altres companys

Una vegada acabada l’activitat, el grup haurà de tornar a la zona assignada i haurà d’abandona les instal·lacions

El Paintball és una activitat al aire lliure on les distancies dels camps i entre els jugadors és molt gran i la pròpia dinàmica del joc fa que es respectin les distancies de seguretat entre els clients

En aquest fet li hem d’afegir que els clients porten mascara de protecció de Paintball

Per tots aquests fets, podem dir que el risc de contagi és molt baix